Kontakt:

Stowarzyszenie Pomost
ul. Kłuszyńska 20/26
60-136 Poznań
tel. 061 861 92 75

 

Tomasz Czabański

prezes

tel. 601 469 494

 

Maksymilian Frąckowiak

archeolog

tel. 667 609 494

 

Adam Białas

kierownik robót

tel. 603 609 494

 

Paweł Łagódka

przedstawiciel regionalny na Wielkopolskę Południową

tel. 695 938 931

 

Przemysław Pasternak

przedstawiciel regionalny na Wielkopolskę Wschodnią

tel. 663 717 571, 603 098 424

 

 

 

Poznańskie Zeszyty Humanistyczne ISSN 1732-1174

TOM XXX/2016

» Agnieszka Żok, Piotr Białas, Hanna Mamzer - Wstęp

» Aleksandra Postek - Od adopcji ze schroniska do wegetarianizmu. Reklamy społeczne wobec praw zwierząt

» Marek al Sofij Han Ardabili - Polityka dyssensu i zwierzęta pozaludzkie

» Joanna Wysocka-Andrusiewicz - Zwierzęta w oczach myśliwych, myśliwi w oczach internautów. O etycznych aspektach polowań rekreacyjnych (dla sportu) i ich obrazie w mediach społecznościowych.

» Małgorzata Poks - Rzeźnia przemysłowa, system kapitalistyczną a wyzwolenie zwierząt: perspektywa amerykańska

» Hanna Kanecka - Antropomorfizacja  zwierząt w kontekście sztuk performatywnych na przykładzie projektu Baltazar Davida Weber-Krebsa i Maximiliana Haasa

 

TOM XXIX/2016

» Piotr Białas, Hanna Mamzer, Agnieszka Żok, Wstęp

» Agnieszka Żok, Piotr Białas, Hanna Mamzer, Dlaczego musimy rozmawiać o prawach zwierząt? Kilka uwag dotyczących etycznych dyskusji wokół zagadnień hodowli, śmierci oraz przeznaczenia zwierząt

» Hanna Mamzer, Pojecie dobrostanu zwierząt jako kategoria transgraniczna

» Piotr Krzyżański, Koń jako zwierzę graniczne

» Agnieszka Potocka, Wsparcie społeczne zwierząt towarzyszących jako istotny element wpływający na efektywność terapii i edukacji

» Marta Skrzypczak, Alicja Borowska, Wykorzystanie terapeutyczne koni – ocena przydatności do hipoterapii

 

TOM XXVI/2015

» Adam Czabański, Wstęp

» Anna Kokocińska, Rozumienie czyli działanie - mię̨dzy wiedzą a praktyką

» Karolina Golinowska, Relational aesthetics and the chances of democratising culture

» Piotr Kordel, Historyczne korzenie samorządu lekarskiego

» Mikołaj Gębka, Znaczenie koncepcji ról Floriana Znanieckiego oraz Daniela Levinsona w badaniach nad rolami społecznymi

» Wojciech Święch, Kwestia mniejszości wę̨gierskiej w komunistycznej Czechosłowacji

 

TOM XXV/2015

» Wstęp

» Piotr Kordel, Przegląd współczesnych koncepcji społeczeństwa obywatelskiego

» Agnieszka Żok, Izabela Rzymska, Problem okien życia - analiza etyczno-prawna

» Piotr M.Pilarczyk, Krajowe Ramy Kwalifikacji a przebudowa szkolnictwa wyższego w Polsce

» Marcin Kamiński, Prawokarna problematyka sextingu

» Łukasz Jastrząb, Życie religijne W Poznaniu podczas okupacji niemieckiej 1939-1945

 

TOM XXIV/2014

» Adam Czabański, Wstęp

» Ksenia Pecuszok, Współczesny kult ciała i operacje plastyczne w aspekcie psychologiczno-społecznym

» Tomasz Żok, Agnieszka Żok, W stronę człowieka (po)nowoczesnego. Wstęp do rozważań dotyczących kondycji człowieka na przykładzie Fight Club

» Agnieszka Żok, Mediations Biennale w kontekście sytuacji kulturowej Poznania w roku 2014

» Łukasz Jastrząb, Życie religijne w Poznaniu podczas okupacji niemieckiej 1939-1945 (cz. I)

» Adam Czabański Samobójstwa osób powyżej 80-tego roku życia we Wrocławiu (Breslau) podczas II wojny światowej

 

TOM XXIII/2014

» Adam Czabański, Wstęp

» Seweryna Konieczna, Profesor Józef Joteyko - neurolog rozwojowy, psycholog, pedagog przełomu XIX i XX w.

» Izabela Krasińska, Paweł Gantkowski jako działacz trzeźwościowy (1905-1938)

» Adam Czabański, Henryk Lisiak, Samobójstwa w Junikowie w 1945 roku

» Piotr Kordel, Przegląd historycznych koncepcji społeczeństwa obywatelskiego

» Tomasz Jopek, Paweł Kokoszka, Łukasz Łapaj, Jakość życia, aktywność zawodowa, sportowa oraz społeczna pacjenta po endoprotezoplastyce stawu biodrowego

 

TOM XXII/2014

» Adam Czabański, Wstęp

» Żaneta Dobińska, Jadwiga Wiertlewska-Bielarz, Kobieta jako matka w świecie współczesnym - zarys problematyki

» Adam Czabański, Zachowania samobójcze pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej w Poznaniu

» Seweryna Konieczna. Od przypadku, precedensu do przełomu w medycynie cz. II

» Piotr Kordel, Czym jest nacjonalizm? Przegląd wybranych koncepcji nacjonalizmu

» Agnieszka Żok, Etyka posthumanizmu

» Paweł Prüfer, Praktyki religijne w Polsce w procesie przemian, Studium socjologiczne, Sandomierz 2014 recenzja

 

TOM XXI/2014

» Adam Czabańśki, Wstęp

» Adam Czabański, Henryk Lisiak, Samobójstwa żołnierzy wyklętych

» Żaneta Dobińska, Macierzyństwo w Polsce - aspekt moralno-etyczny w świetle etyki katolickiej

» Jan Domaradzki, Podstawowe pojęcia socjologii religii w eksplikacji ks. Janusza Mariańskiego

» Tomasz Gonet, Problem ocen moralnych w etyce normatywnej z perspektywy biohumanistycznej

» Seweryna Konieczna, Od przypadku, precedensu do przełomu w medycynie - wybrane przykłady

» Barbara Ptak-Piaskowska, Problemy polskiego szkolnictwa teatralnego w latach 1945-1949 - próba rekonstrukcji

» Kinga Witczak-Błoszczyk, Dzieciobójstwo - niewinna ofiara, uprzywilejowany sprawca - przegląd piśmiennictwa

» Agnieszka Żok, Henryk Lisiak, Początki refleksji teoretycznej o homoseksualiźmie

 

Copyright: Stowarzyszenie Pomost, kopiowanie materiałów ze strony bez zgody autora zabronione

www.pomost.net.pl

projekt: fryga.com